Hakkında

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.03.2024
Genel Kurul Tarihi 16.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3,

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması.
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 – Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 – Faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi.
10 – Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 – Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
17 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
18 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DOAŞ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DOAŞ VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 DOAS DISCLOSURE DOCUMENT.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 DOAS PROXY STATEMENT.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar
2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak toplantı daveti, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar, yönetim kurulu adaylarının özgeçmişi ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanlarının yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259381

BIST

haber-nurdagi.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tecrübeli Ustasıyla Lider. %100 Garantili Hizmet. Teklif Alma Hızlı Servis Agı
Başa dön tuşu